Xây dựng chiến lược giá

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc xây dựng một chiến lược giá cạnh tranh là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của một doanh nghiệp. Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra một chiến lược giá hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.

Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh, bạn sẽ tìm hiểu về các yếu tố quyết định giá, phân tích thị trường và cạnh tranh, và xác định giá trị thực của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về các phương pháp xác định giá, từ giá cơ bản đến chiến lược giá linh hoạt và đặc biệt. Bên cạnh đó, bạn sẽ học cách áp dụng chiến lược giá trong việc quản lý khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ hơn về yếu tố quyết định giá: Nắm vững các yếu tố quyết định giá, bao gồm chi phí, giá trị sản phẩm, và nhu cầu thị trường, từ đó xây dựng một chiến lược giá phù hợp.
 • Phân tích thị trường và cạnh tranh: Biết cách phân tích thị trường và đánh giá cạnh tranh để xác định vị trí giá của doanh nghiệp trong ngành và tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Xây dựng chiến lược giá linh hoạt: Nắm được phương pháp xây dựng chiến lược giá linh hoạt, giúp bạn thích nghi với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Quản lý khách hàng thông qua chiến lược giá: Áp dụng chiến lược giá để quản lý khách hàng, từ việc xây dựng các gói sản phẩm đa dạng đến tạo ra giá trị cho khách hàng.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh: Hiểu rõ về tầm quan trọng của chiến lược giá trong việc tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và định hình vị trí của bạn trên thị trường.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Doanh nhân và chủ doanh nghiệp
 • Nhà quản lý sản phẩm và dịch vụ
 • Chuyên gia tiếp thị và bán hàng
 • Nhà quản lý thị trường và phân tích
 • Các chuyên gia và nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản lý

  Đăng ký chương trình đào tạo