Master Branding: Phương pháp xây dựng & quản trị thương hiệu

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN

Xây dựng và quản trị thương hiệu là một lĩnh vực khó nhưng thú vị. Kết quả và hiệu suất của doanh nghiệp thực ra được phản ánh đầy đủ qua những giá trị thương hiệu.

Những kết tinh của quá trình hình thành nên tính kinh tế của doanh nghiệp từ sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến dịch vụ chăm sóc, về thực chất chỉ làm cho khách hàng nhớ và nhắc tới một câu rất ngắn gọn nhưng đủ sức để mô tả được toàn diện về toàn thể doanh nghiệp đó. Đó chính là câu nói định vị, tuyên ngôn về thương hiệu, cũng chính là lời cam kết rõ nhất, mạnh mẽ và xuyên suốt trong cả hành trình dài xây dựng và vun đắp cho sự lớn mạnh của tổ chức.

Thấu hiểu nhu cầu hiểu rõ những khái niệm của “ngành”, tiếp thu những xu hướng mới trong xây dựng và phát triển tổ chức cũng như tìm hiểu những chiến lược gây ảnh hưởng sâu rộng và tích cực của những thương hiệu mạnh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ABE Academy) đã nghiên cứu và phát triển một bộ chương trình đào tạo đặc biệt, nhằm trang bị cho những nhà quản lý hệ thống tư duy – phương pháp – công cụ để hoạch định việc xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu trong một thời kỳ mới – thời kỳ hội nhập sâu rộng toàn diện.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Trang bị những kiến thức chuẩn và cập nhật trong ngành quản trị thương hiệu của thế giới và Việt Nam.
 • Cung cấp những phương pháp tư duy phát 2 triển thương hiệu trong quản trị và lãnh đạo tổ chức.
 • Xây dựng và tích hợp văn hóa doanh nghiệp thành một thể thống nhất vào quá trình phát triển thương hiệu.
 • Nghiên cứu phát triển điểm khác biệt duy nhất trong quá trình phát triển và thương hiệu.
 • Cập nhật những công cụ và ma trận mới 3 nhất để thống nhất quản lý có hệ thống về thương hiệu – nhãn hiệu.
 • Cùng kiến tạo một cộng đồng những người làm Marketing & Branding chuyên nghiệp, hợp tác và hội nhập.
 • Nắm được cách thức xây dựng kế hoạch 4 triển khai sản phẩm mới, quảng bá, truyền thông, kích hoạt đa kênh.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Founder, CEO các doanh nghiệp cần bổ sung kiến thức, kỹ năng, tư duy để hoạch định phát triển một thương hiệu dài hơi cho doanh nghiệp.
 • CBO (Chief Brand Officer) và những cá nhân đang phụ trách quản trị thương hiệu của tổ chức.
 • CMO, CCO đang công tác tại những doanh nghiệp có nhu cầu phát triển thương hiệu mạnh và hội nhập.
 • Giới chủ, nhà quản trị có nhu cầu hoạch định chiến lược kinh doanh gắn chặt với chiến lược thương hiệu.
 • Bất kỳ ai muốn tìm hiểu một lộ trình nghiêm túc cho việc gây dựng và phát triển thương hiệu bài bản và văn hoá.

 

 

  Đăng ký chương trình đào tạo
  22,000,000 
  18,700,000 

  Giảm giá nếu đăng ký sớm

  Lịch khai giảng: 29/11/2023

  Thời gian học: 18h – 21h

  Địa điểm: Hà Nội

  Lịch học: Thứ 4 & Thứ 5