Tổ chức bán hàng toàn diện

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN

TSO (Total Sale Organization, hay Tổ chức Bán hàng Toàn diện), đề cập đến nỗ lực phối hợp của toàn bộ tổ chức để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng. Trong TSO, mỗi cá nhân đều có nhận thức mạnh mẽ về vai trò của mình và tham gia đóng góp một cách chủ động vào “quá trình bán hàng”.

Mục tiêu của một TSO là tạo ra văn hóa trong đó mỗi nhân viên thiết lập tính tự chủ, hiểu rõ vai trò và đóng góp của mình vào sự thành công trong bán hàng của công ty và cam kết cung cấp giá trị cho khách hàng. Bằng cách phát huy chuyên môn, kiến thức và sự tham gia chủ động của tất cả nhân viên, một TSO có thể tạo ra một chiến lược bán hàng toàn diện và hiệu quả hơn, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và tính bền vững trong phát triển kinh doanh.

Hiểu được vai trò của TSO đối với các doanh nghiệp và nhà quản lý, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ABE Academy) đã thiết kế chương trình đào tạo độc quyền – chuyên sâu với tên gọi “TSO – Tổ chức Bán hàng Toàn diện”.

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo của nhà quản lý và thúc đẩy sự phát triển năng lực toàn diện của đội ngũ nhân sự, nhằm giải quyết những bài toán và thách thức mới của doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia – giảng sư hàng đầu trong từng lĩnh vực, với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và cố vấn cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ về quy trình bán hàng toàn diện và các yếu tố cần thiết để xây dựng một tổ chức bán hàng hiệu quả.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng chi tiết, đặt mục tiêu bán hàng và xác định chiến lược bán hàng phù hợp với tổ chức.
 • Quản lý khách hàng: Các phương pháp và công cụ để quản lý quan hệ khách hàng, xây dựng lòng tin và tạo sự tương tác tích cực với khách hàng.
 • Xây dựng và quản lý mạng lưới bán hàng, bao gồm tìm kiếm đối tác, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng.
 • Đo lường hiệu suất bán hàng: Hiểu về các phương pháp và công cụ để đo lường và đánh giá hiệu suất bán hàng, từ đó tối ưu hóa quá trình bán hàng và nâng cao kết quả.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Quản lý bán hàng: Những người đang đảm nhiệm vai trò quản lý bán hàng hoặc phát triển bán hàng và muốn nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình trong lĩnh vực này.
 • Nhân viên bán hàng: Những người làm việc trong lĩnh vực bán hàng và muốn nắm bắt những phương pháp và kỹ năng mới để nâng cao hiệu quả bán hàng của mình.
 • Chủ doanh nghiệp và doanh nhân: Chủ doanh nghiệp và doanh nhân muốn nắm bắt kỹ năng tổ chức bán hàng toàn diện để phát triển công ty của mình và tăng cường doanh số bán hàng.
 • Những ai quan tâm đến lĩnh vực bán hàng: Sinh viên, nhân viên công ty và những người quan tâm đến việc phát triển kỹ năng tổ chức bán hàng toàn diện để áp dụng vào các tổ chức và dự án.

 

 

  Đăng ký chương trình đào tạo