Kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN

Trong thời đại công nghệ số và sự thay đổi nhanh chóng, vai trò của một nhà lãnh đạo không chỉ đòi hỏi khả năng lãnh đạo truyền thống mà còn yêu cầu sự tiên phong và khả năng thích ứng với sự biến đổi. Khóa học này nhằm trang bị cho bạn những kỹ năng và công cụ cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0.

Khóa học sẽ giới thiệu cho bạn các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo tiên tiến để bạn có thể tạo đào tạo và lãnh đạo hiệu quả trong môi trường công nghệ 4.0. Bạn sẽ được tìm hiểu về các xu hướng công nghệ mới nhất và cách ứng dụng chúng vào việc lãnh đạo và quản lý. Khóa học cũng sẽ chia sẻ các chiến lược quản lý nhóm và phát triển kỹ năng giao tiếp để bạn có thể tạo dựng môi trường làm việc sáng tạo và tinh thần đồng đội.

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ về kỷ nguyên công nghệ 4.0: Khóa học giúp bạn nắm bắt các xu hướng công nghệ mới nhất và hiểu rõ tác động của chúng đến vai trò lãnh đạo và quản lý.
 • Kỹ năng lãnh đạo tiên tiến: Bạn sẽ học cách áp dụng các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo tiên tiến để định hình và thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ trong môi trường công nghệ cao.
 • Quản lý nhóm hiệu quả: Khóa học cung cấp cho bạn các kỹ năng quản lý nhóm và xây dựng tinh thần đồng đội để đạt được hiệu suất cao trong công việc và đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.
 • Kỹ năng giao tiếp đồng đội: Bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và tạo môi trường làm việc đáng sống, khích lệ sự hợp tác và tương tác tích cực.
 • Sự thích ứng và linh hoạt: Khóa học giúp bạn phát triển khả năng thích ứng và linh hoạt để đối phó với sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh kỷ nguyên 4.0.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo cấp cao: CEO, Giám đốc, Phó Giám đốc và các vị trí lãnh đạo cấp cao muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo trong môi trường công nghệ cao.
 • Quản lý và giám sát: Những người đang quản lý các bộ phận hoặc dự án và muốn nắm bắt kỹ năng lãnh đạo tiên tiến để thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ.
 • Chủ doanh nghiệp và doanh nhân: Những người sở hữu và điều hành doanh nghiệp muốn nắm bắt kỹ năng lãnh đạo hiện đại để định hình và phát triển công ty trong môi trường công nghệ 4.0.
 • Nhà quản lý dự án: Những người đang tham gia vào quản lý dự án và muốn phát triển kỹ năng lãnh đạo để đạt được thành công trong dự án công nghệ cao.
 • Những ai quan tâm đến lĩnh vực lãnh đạo: Sinh viên, nhân viên công ty và những người quan tâm đến việc phát triển kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

 

ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI

IPSC là Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam. Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản. Dự án sẽ cung cấp các chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam và các công ty tư vấn phát triển doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng và đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn ra thế giới.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ: https://main.ipsc.vn/

  Đăng ký chương trình đào tạo