Soren Kirchner

Tăng trưởng đột phá trong bán hàng xuất khẩu

Giới thiệu về lớp học này

Hoa Kỳ, EU là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết người Việt không biết cách làm ăn với các doanh nghiệp quốc tế. Khóa học sẽ giải quyết vấn đề này cho doanh nghiệp. Học viên sẽ được hướng dẫn những kỹ năng và phương pháp thực tế hoàn toàn mới. Không có lý thuyết giáo điều! Mỗi module đều mang đến một giải pháp áp dụng cụ thể mà bạn hoàn toàn có thể thực hành ngay tại nơi làm việc!

Chuyên gia: Soren Kirchner

Thời lượng lớp học: 0 bài học video (0 phút)

Danh mục: Kinh doanh

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.