Nguyễn Tất Thịnh

Phương pháp tư duy sáng tạo dành cho doanh nhân

Giới thiệu về lớp học này

Đặc điểm sống của con người là tư duy, nhưng tính ưu trội nhất là tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo là nền tảng để các doanh nhân, nhà quản lý hiện thực hóa suy nghĩ, tầm nhìn thành sản phẩm, kết quả và ứng dụng thực tế. Khóa học này mang đến cho học viên phương pháp khai phóng bộ não, cách thức tư duy sáng tạo từ chiến lược, phương pháp đến kỹ thuật cụ thể để thành công trong tất cả công việc kinh doanh và hình thái lao động.

Chuyên gia: Nguyễn Tất Thịnh

Thời lượng lớp học: 0 bài học video (0 phút)

Danh mục: Đổi mới sáng tạo

Những câu hỏi thường gặp

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn ngày hôm nay.